Autoškola Hlinsko/ Autoškola Pardubice

VÝCVIK Automobily 

Provádíme výuku k získání

řidičského oprávnění skupiny  B

více informací

VÝCVIK  Motocykly

Provádíme výuku k získání

řidičského oprávnění skupin

AM, A1, A2, A

více informací

Vrácení ŘP

S námi získate zpět řidičské oprávnění 

 - zákaz řízení, vybodování, zdravotní důvody, psychotesty

více informací

Learn-415341_640

Školení řídičů, kondiční jízdy a rekvalifikace

provádíme školení řidičů referentů a 

kondiční jízdy

více informací

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ  AKTUÁLNÍ  STRÁNKY ACR AUTOŠKOLY A MOTOŠKOLY klikněte zde

Autoškolu a motoškolu provozuje společnost Autocentrum Ing. Petr Řebíček, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním řidičů ve všech směrech. Naše hlavní charakteristiky jsou kvalita, poctivost a profesionální přístup. Cílem Autoškoly a motoškoly Autocentrum Řebíček ve Hlinsku a Pardubicích je spokojený zákazník a vysoká úroveň řidičských dovedností ihned po ukončení kurzu. Autoškolu nabízíme formou kurzů se značkou Autocentrum Řebíček s dokonale propracovaným systémem výuky a výcviku. K výuce používáme moderně vybavené učebny.  Vítejte na našich webových stránkách ACR Autoškola Hlinsko a ACR Autoškola Pardubice, kde najdete detailní informace o nabízených službách, případně využijte uvedený telefonní kontakt.

!!!!Přihláška do autoškoly Hlinsko a Pardubice on-line klikni zde  . !!!                                  Novinka

Nabídka kurzů     

zeleně označené -  provádíme.

červeně označené - připravujeme na léto 2017.

        

      AM               A1                  A2                  A                      B                      BE                         C                   CE              T

Jak se přihlásit 

Organizace

výcviku a zkoušek

Etapy

praktického výcviku

Závěrečná

zkouška

Skupiny oprávnění

dle věku

Kompletní

ceník

 

 

                                                                                                                                                              Ukázka našich moderních  učeben ACR Autoškoly Hlinsko a Autoškoly Pardubice

 Ucebna-it-2 Ucebna

Ucebna-1Autoškola DEKRA
 
 

Proč upřednostnit AutoCentrum  Řebíček, ACR Autoškola Hlinsko a ACR Autoškola Pardubice, před konkurencí?


 • Výcvik řidičů v Pardubicích a ve Hlinsku, působíme i v okolí těchto spádových oblastech, Chrudim, Hradec Králové, Heřmanův Městec, Chrast, Hrochův Týnec, Slatiňany, Seč, Skuteč, Lůže, Ždírec nad Dobravou, Svratka, Proseč, Žďár nad Sázavou a další.                        
 • Jízdy pravidelně dle domluvy, pro žáka si přijedeme a odvezeme.
 • Učební materiály zdarma: učebnice autoškoly a výukové DVD.
 • V ACR Autoškole Hlinsko a ACR Autoškole Pardubice provádíme nácvik zvládání  smyků,  intenzivného brždění, vyhýbání se překážkám na výcvikovém polygonu / závodní dráze/ v Pardubicích
 • Výcvik provádíme na  moderně vybavených vozidlech
 • Poskytujeme nadstandardní služby a speciální pozornost dle Vašich potřeb.
 • Výuka trestní odpovědnosti za jednání v dopravním provozu.
 • Profesionální zdravotnická příprava s nácvikem oživování na trenažéru.
 • Profesionální výuka o konstrukci a údržbě, ověřena naší praxí provozu autoservisu.
 • Dopravní psycholog součástí našeho týmu.
 • Příčiny dopravních nehod. 
 • Podrobná výuka zásad bezpečné a defenzivní jízdy. 
 • Interaktivní přednášky pravidel silničního provozu. 
 • Důraz na přesné a dokonalé ovládání vozidla.
 • Žádné skryté příplatky, vše dle ceníku.
 • Zákaznická sleva 5 % na jakékoliv další služby autoservisu a  autoškoly poskytované  společnosti Autocentrum Řebíček .               / Neplatí na akční nabídky/
 • Slevové bonusy na doporučení a reference.

Výuky a výcviku pro získání skupiny řidičského oprávnění se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR a nesmí mít udělený zákaz v řízení motorových vozidel. 

Testy na procvičování pro získání řidičského oprávnění - klikni zde

Testy k získání profesní způsobilosti řidičů skupin C a D - klikni zde

Každý absolvent obdrží zákaznickou slevu 5% na jakékoliv další služby poskytované  společnosti AutoCentrum Řebíček . 

Prosíme, abyste se před přihlášením do autoškoly společnosti AutoCentrum Řebíček dobře seznámili se školním řádem.

Přihlášení do autoškoly

!!!!Přihláška do autoškoly Hlinsko a Pardubice on-line klikni zde  . !!!                                                                           

Žádost o přijetí k výuce a výcviku: Lékařský posudek:
(Tiskněte oboustranně)
 
 
                                         
 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE ZE ZAHRANIČÍ

Zájemci o autoškolu bez českého občanství ze zemí mimo EU 
 • Musí být podle zákona držiteli povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu.
 • Nelze si zažádat o vydání řidičského průkazu dříve než po uplynutí 6 měsíců od data vystavení povolení k pobytu. Ale nebojte se – tento čas můžete využít k důkladné přípravě v autoškole studiu.


Občané ze zemí EU 
 • Nemusí být ze zákona držiteli povolení k pobytu, ale musí doložit svoje rodinné nebo osobní vazby na Českou republiku, aby se mohli ucházet o vydání českého řidičského oprávnění.
 • Vazby lze doložit dokumenty jako je například potvrzení o studiu, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti v ČR), pracovní smlouva apod.
 • Zmíněné dokumenty je třeba donést osobně k zápisu do autoškoly. Do přihlášky prosím udávejte adresu svého bydliště v ČR.

Obchodní podmínky a Školní řád Autoškoly a motoškoly AutoCentrum Řebíček /ACR Autoškola Hlinsko a Pardubice/

Prosíme, abyste se seznámili s Obchodními podmínkami a školním řádem Autoškoly a motoškoly. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti autoškoly a uchazeče o řidičské oprávnění. Školní řád specifikuje průběh výuky a výcviku. Zde je soubor ke stažení ve formátu PDF:
Školní řád
Obchodní podmínky a Školní řád ACR Autoškoly 

Kontakt

AutoCentrum Řebíček

Ing. Petr Řebíček Acr
Kameničky 218
53941 Kameničky 
Tel: +420 723243579
E-mail: petr.rebicek@seznam.cz

Lektoři:

Fot

Pavel

Teorie

a

praktický výcvik skupin

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, T

Ing. Petr Řebíček

Mobil: +420 723243579

E-mail:

petr.rebicek@seznam.cz

Teorie 

a

praktický výcvik skupin

B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, T

Ing. Pavel Křivský 

Praktický výcvik skupin

AM, A1, A2, A, B, C

Karel  Laštůvka 

Praktický výcvik skupin     

AM, A1, A2, A,  B

Aleš Kňava

Zdravotní příprava teorie a praxe

Bc. Jana Řebíčková

Informace k výuce a výcviku v autoškole

Nové kurzy startují každý měsíc nebo dle počtu uchazečů. Bližší informace na tel. 723243579.

Pokud se chcete cítit za volantem bezpečně již hned po autoškole, nehledejte rádoby nejlevnější  autoškolu, hledejte profesionální autoškolu se zárukou kvality! 

Jedna vyučovací i výcviková hodina trvá 45 minut.

Žadatelé získají za své investované prostředky nejkvalitnější autoškolu na trhu, jelikož je nepřipravíme pouze na úspěšné zakončení zkoušek s komisařem, ale naučíme je především dokonalému ovládání vozidla a správnému chování v dopravním prostředí z hlediska bezpečnosti a ohleduplnosti. Po absolvování našeho kurzu tak budete moci cestovat beze strachu, že ublížíte sobě i jiným.

 

Učební materiály ZDARMA

Autoškola DEKRAVýuka v autoškole Autocentrum Řebíček probíhá podle kvalitních a vysoce efektivních výukových materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! Každý uchazeč je dostává zdarma! Jedná se o výukový set učebnice + CD. V učebnici naleznete podrobně rozpracované látky nutné pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. V závěru učebnice navíc i příklady zkušebních testů. Výukový CD ROM obsahuje názorné obrázky, animace a videa používané při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Tato forma učení se může stát pro mnohé zábavnější. Standardní cena nákupu uvedeného setu je u nás 200,-Kč.

 

Převod žáka z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol (např. z důvodu nespokojenosti s kvalitou kurzu). Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik). Dále je potřeba přinést potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku. Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Kontaktujte nás

Autocentrum

Ing. Petr Řebíček

Kameničky 218

53941 Kameničky

E: petr.rebicek@seznam.cz

T: 723243579

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.