ÚVOD Autoškola a motoškola

Autoškolu a motoškolu provozuje společnost Autocentrum Ing. Petr Řebíček, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním řidičů ve všech směrech. Naše hlavní charakteristiky jsou kvalita, poctivost a profesionální přístup. Cílem Autoškoly a motoškoly Autocentrum Řebíček je spokojený zákazník a vysoká úroveň řidičských dovedností ihned po ukončení kurzu. Autoškolu nabízíme formou kurzů se značkou Autocentrum Řebíček s dokonale propracovaným systémem výuky a výcviku. K výuce používáme moderně vybavené učebny.  Vítejte na našich webových stránkách, kde najdete detailní informace o nabízených službách, případně využijte uvedených telefonních kontakt.

Nabídka kurzů

                    

       AM                   A1                   A2                       A                    B                       BE                              C                          CE                        T

Ukázka našich prostorů pro výuku.

Ucebna-it

Ucebna-it-2

Ucebna

Podmínky pro skupinu B

Minimální věk: 18 let 
Vozidlo: automobil pro přepravu osob nebo nákladu s max. přípustnou hmotností 3500 kg
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.
Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.
Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška podepsaná zákoným zástupcem. 
Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů ( přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane plán přednášek, a může začít.
Platba se provede v hotovosti nebo převodem z účtu. Při platbě převodem z účtu, evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.
 

Popis výcviku Počet hodin Přihláška výcviku Lekařské potvrzení Ceník

Co zaplatíte státu- obci s rozšířenou působností

Cena zkoušek Obecnímu úřadu: za první zkoušku 700 Kč

za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč

za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč

za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč

 

Ucebna-1

Autoškola DEKRA

 


 


 

 
 

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád Autoškoly a motoškoly Autocentrum Řebíček

Prosíme, abyste se seznámili se Všeobecnými obchodními podmínkami a školním řádem Autoškoly a motoškoly. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti autoškoly a uchazeče o řidičské oprávnění. Školní řád specifikuje průběh výuky a výcviku. Zde jsou oba soubory ke stažení ve formátu PDF:

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Školní řád
Školní řád Autoškoly Autocentrum Řebíček

Proč upřednostnit Autoškolu Autocentrum  Řebíček  před konkurencí?

 • Výcvik provádíme bez trenažerů od první hodiny ve vozidle na  autocvičišti.
 • Poskytujeme nadstandardní služby a speciální pozornost dle Vašich potřeb.
 • Učební materiály zdarma: učebnice autoškoly a výukové DVD.
 • Výcvik provádíme na  moderně vybavených vozidlech.
 • Výuka trestní odpovědnosti za jednání v dopravním provozu.
 • Profesionální zdravotnická příprava s nácvikem oživování.
 • Profesionální výuka o konstrukci a údržbě, ověřena naší praxí provozu autoservisu.
 • Příčiny dopravních nehod. 
 • Podrobná výuka zásad bezpečné a defenzivní jízdy. 
 • Interaktivní přednášky pravidel silničního provozu. 
 • Důraz na přesné a dokonalé ovládání vozidla.
 • Žádné skryté příplatky, vše dle ceníku.
 • Jízdy pravidelně dle domluvy, pro žáka si přijedeme a odvezeme.
 • zákaznická sleva 10% na jakékoliv další služby autoservisu a autoškoly poskytované  společnosti Autocentrum Řebíček .

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR a nesmí mít udělený zákaz v řízení motorových vozidel. 

Nové kurzy startují každý měsíc nebo dle počtu uchazečů. Bližší informace na tel. 723243579.

Pokud se chcete cítit za volantem bezpečně již hned po autoškole, nehledejte rádoby nejlevnější
autoškolu, hledejte profesionální autoškolu se zárukou kvality! 

Ceník

Autoškola - sk. B                   Kurz DEKRA včetně výcviku řízení vozidla na kluzných plochách polygonu 8.800,-Kč s DPH
Kondiční jízdy    Praktická výuka a výcvik s instruktorem, cena za 1 hod (45 min) 350,-Kč s DPH

Každý absolvent obdrží zákaznickou slevu 10% na jakékoliv další sluřby poskytované  společnosti Autocentrum Řebíček . 

Prosíme, abyste se před přihlášením do autoškoly společnosti Autocentrum Řebíček dobře seznámili se všeobecnými obchodními podmínkami a školním řádem.

Ostatní ceny

Kondiční jízda                            (45 min.) 350,-Kč s DPH
Individuální ceny za balíčky kondičních jízd dle počtu hodin.  
   
Opakovaná zkouška 300,-Kč s DPH
   
Doplňující hodina výcviku        (45 min.) 300,-Kč s DPH
   
Správní poplatky: (poptaky vybírané úřadem)  
   
Celková závěrečná zkouška = (PPV) + (PJ) 700,-Kč s DPH
   
Opravná zkouška "PPV" (předpisy o provozu vozidel) 100,-Kč s DPH
Opravná zkouška "PJ" (praktická jízda) 400,-Kč s DPH

Platba autoškoly či kondičních jízd

Kurzovné lze uhradit v hotovosti v sídle autoškoly proti vystavení příjmového dokladu, nebo bezhotovostně vložením na účet Autoškoly Autocentrum Řebíček - číslo účtu . Pro identifikaci platby žadatel uvede do poznámky celé jméno žáka a jako variabilní symbol 3202-15. Kurzovné lze uhradit na dvakrát nebo dle domluvy s majitelem autoškoly. Před přihlášením žadatele ke zkouškám musí být celá částka uhrazená. Na uvedených kontaktech je také možné zajistit kurz autoškoly např. svým dětem pomocí dárkového poukazu. 

 

Přihlášení do autoškoly

Žádost o přijetí k výuce a výcviku: Lékařský posudek:
(Tiskněte oboustranně)
 
 
                                         
 

Kontakt

Autocentrum Řebíček
Kameničky 218
53941 Kameničky 
Tel: +420 723243579
E-mail: info@lpg-autocentrum.cz

Lektoři:

teorie a praktický výcvik

Ing. Petr Řebíček
Mobil: +420 723243579
E-mail: petr.rebicek@seznam.cz

zdravotní příprava

Bc. Jana Řebíčková

Výcviková vozidla:                         

 • vozidlo Renault Megane II  1.4 74kW s 5-stupňovou mechanickou převodovkou
 • motocykl Yamaha YBR 125, malý lehký motocykl pro začínající motorkáře
 • motocykl Yamaha Virago 535 34kW, nádherný chopper pro pohodovou jízdu
 • motocykl Yamaha Fazer 600   70 kW, silniční motocykl s charakterem závodního speciálu

Informace k výuce a výcviku v autoškole

Jedna vyučovací i výcviková hodina trvá 45 minut.

Žadatelé získají za své investované prostředky nejkvalitnější autoškolu na trhu, jelikož je nepřipravíme pouze na úspěšné zakončení zkoušek s komisařem, ale naučíme je především dokonalému ovládání vozidla a správnému chování v dopravním prostředí z hlediska bezpečnosti a ohleduplnosti. Po absolvování našeho kurzu tak budete moci cestovat beze strachu, že ublížíte sobě i jiným.

Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro skupinu B řidičského oprávnění (od 19.ledna 2013):

1. předpisy o provozu na pozemních komunikacích - 1 test (elektronickou formou),
2. praktická jízda s výcvikovým vozidlem. 

 

Učební materiály ZDARMA

Autoškola DEKRAVýuka v autoškole DEKRA probíhá podle kvalitních a vysoce efektivních výukových materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! Každý uchazeč je dostává zdarma! Jedná se o výukový set učebnice + CD. V učebnici naleznete podrobně rozpracované látky nutné pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. V závěru učebnice navíc i příklady zkušebních testů. Výukový CD ROM obsahuje názorné obrázky, animace a videa používané při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Tato forma učení se může stát pro mnohé zábavnější. Standardní cena nákupu uvedeného setu je u nás 200,-Kč.

 

Převod žáka z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol (např. z důvodu nespokojenosti s kvalitou kurzu). Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik). Dále je potřeba přinést potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku. Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 
Výtisk stránky


Kontaktujte nás

Autocentrum

Ing. Petr Řebíček

Kameničky 218

53941 Kameničky

E: petr.rebicek@seznam.cz

T: 723243579

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.