Psychotesty pro řidiče

Dopravně psychologická vyšetření 

Přímo v naší ACR Autoškole lze absolvovat všechny druhy psychotestů  řidičů, tzv. dopravně - psychologických vyšetření akreditovaným psychologem podle § 87a zákona 361/2000 Sb.

Dopravně - psychologickému vyšetření jsou povinní se podrobit:

 • řidiči autobusů a nákladních vozidel nad 7,5t
 • řidiči žádající o vrácení řidičského průkazu po vybodování
 • řidiči žádající o vrácení řidičského průkazu, kterým byl udělen zákaz na dobu nejméně šesti měsíců
 • budoucí učitelé autoškol
 • budoucí zkušební komisaři

Dopravně - psychologické vyšetření je složeno z:

 • rozhovoru
 • výkonových testů zaměřených na paměť a pozornost
 • osobnostních testů
 • přístrojové metody, která měří rychlost a správnost reakcí na vizuální a akustické podněty

Naši výhodou je komplexní řešení Vašich potřeb, vše probíhá rychle a v pohodě v prostorech naší ACR Autoškoly, máme krátké objednací lhůty (nemusíte se nikde složitě objednávat) a vystavíme Vám potvrzení i na počkání.

Cena vyšetření: 3000 Kč  2000 Kč

Po domluvě je možno provézt vyšetření, dle Vašeho požadavku na termín.

Co je potřeba k vyšetřeni doložit k dopravním psychotestům:

 • platný občanský průkaz popř, jiný adekvátní doklad totožnosti
 • výpis z karty řidiče vydaný příslušným úřadem obce s rozšířenou působností
 • po zákazu nebo vybodování potvrený posudek o zdravotní způsobilosti

Dále nabízíme hodiny psychoterapie pro žadatele o řidičské oprávnění, kteří mají potíže se získáváním schopností a dovedností v ovládaní vozidel v silničním provozu.

Pro bližší informace,  případně pro naplánování termínu nás můžete kontaktovat: akreditovaný dopravní psycholog  Mgr. Sylvie Lorencová, tel. 605 957475

nebo vedení  ACR Autoškoly Ing. Petr Řebíček, tel. 723 243579, petr.rebicek@seznam.cz

Kontaktujte nás

Autocentrum

Ing. Petr Řebíček

Kameničky 218

53941 Kameničky

E: petr.rebicek@seznam.cz

T: 723243579

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.